Lichtwerkers

De veranderingen in de wereld zijn in volle gang. Het is de wisseling van Vissentijdperk (oorlog) naar Aquariustijdperk (vrede). Door de invloed van de sterren, planeten, zon en maan werkt de aarde naar een nieuw evenwicht toe. Rampen zijn er om oude energieën in de aarde, natuur, mensen en dieren weg te nemen en om te zetten in rust. De zichtbare wereld geeft verwarring. Dit vraagt de innerlijke wereld om opheldering. Die opheldering is een bewustwording die verborgen spirituele gevoelens losmaakt. Een rode draad die verweven zit in dit leven. Het roept mensen op naar binnen te keren en hun werkelijke taken te gaan vervullen. De hoog gevoelige/begaafde mensen voelen dat; voor iedereen zijn die bevindingen en uitwerkingen anders. Hier in de westerse wereld geloven wij daar minder in. Nederland is echter een zeer spiritueel land, omdat er veel verbindingen van het Aquariustijdperk verborgen liggen en geactiveerd moeten worden. Hier zijn hoog gevoelige mensen, ook wel “lichtwerkers”, voor geboren. Zij zoeken de diepere verbinding. Lichtwerkers zijn een onmisbare schakel in het veranderingsproces van de wereld. Jullie zijn hard nodig!

Het karakter van een lichtwerker


Lichtwerkers zijn mensen die extra ballast met zich meedragen vanwege hun aangeboren begaafdheid. Ze zijn trouw aan broederschap, liefde en vrede. Hun taak is het ‘bewaken van het licht’. Deze oeroude wijze zielen leefden in het Lemurische- en het Atlantistijdperk, in de ontstaansperiode van de aarde. Lichtwerkers zijn zichzelf kwijtgeraakt door verandering van de aarde en verkeerde intenties van de mensheid. Lichtwerkers ontwaken op dit moment, want er vindt op aarde een transformatie plaats van donker (oorlog) naar licht (vrede).Hoe bewaakt een lichtwerker het licht

Er zijn kinderen en volwassenen die een begaafdheid bezitten in spirituele zin. Die uit zich in extra voelen, proeven, ruiken, horen en/of helderzien. Dit dubbelleven maakt het niet gemakkelijk om het aardse leven de juiste invulling te geven. Lichtwerkers hebben naast zeven hoofdchakra’s nog een aantal nevenchakra’s ontwikkeld. Dit vergroot hun aantrekkingskracht vanuit de kosmos. Oerklanken, kleuren, licht, metalen, tekens, klanken, frequenties en codes kunnen vanuit de kosmos op hen inwerken. Dit voedt hun innerlijke wijsheid. Hun dagelijks leven wordt geleid door een aldus ontwikkeld onderbewustzijn.

Waar Lichtwerkers moeite mee hebben:

 • Energetisch voelen, horen en zien ze meer dan gewone mensen.
 • Ze hebben geleerd zich aan te passen en verbergen hun begaafdheid.
 • Hun energetische ontwikkelingen zijn gestagneerd.
 • Ze hebben geen grip meer op zichzelf, er ontbreekt iets.
 • Ze hebben last van emoties die niet onder woorden te brengen zijn.
 • Traumatische ervaringen die niet verwerkt zijn zitten hen dwars.
 • Ze kunnen niet meer handelen vanuit hun innerlijk gevoel.
 • Ze voelen zich eenzaam of hebben een buitengesloten gevoel wat niet uit te leggen is.
 • Ze kunnen zich niet aansluiten bij familieleden, vriendenkring of omgeving.
 • Ze hebben het gevoel dat de wereld op hen rust.
 • Lichamelijke klachten zijn niet uitgesloten.
 • Ze hebben een slechte concentratie door vermoeidheid en slecht slapen.
 • Ze blijven doormalen in een negatieve spiraal.
 • Ze geven af op mensen die ze lief zijn.
 • Ze voelen zich niet meer thuis in de eigen omgeving.
 • Ze zitten klem door allerlei lichamelijke en geestelijke klachten.

Geïnteresseerd geraakt, maak dan nu een afspraak

Afspraak maken