ADHD, ADD, PDD-nos, ODD

Via de Energetische & Orthomoleculaire geneeswijzen zijn de problemen van volwassenen en kinderen met ADHD, ADD, PDD-nos en ODD te verlichten door::

  • de aanleg voor hoog gevoeligheid/begaafdheid beter te begrijpen.
  • interne blokkades op te ruimen op het gebied van aura, chakra’s en meridianen.
  • tekorten op het gebied van vitamines, mineralen en vetzuren op te heffen.
  • electro smogbelasting te verminderen.
  •  emotionele disbalans op te heffen.
  •  voedselovergevoeligheden te signaleren.

ADHD en aanverwante stoornissen zijn niet te beschouwen als ziektes, maar als verzamelingen eigenschappen en neigingen die bepalen hoe iemand in het leven staat.


ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Deze kinderen/volwassenen zijn erg aanwezig. Ze hebben veel energie en springen van de hak op de tak. Ze zijn snel afgeleid, waardoor er een tekort aan concentratie ontstaat. Het hoofd filtert de binnenkomende informatie niet goed, hierdoor raken deze kinderen overprikkeld. Ze uiten dit in bewegingen met impulsieve (re)acties.

ADD (Attention Deficit Disorder)

Deze kinderen/volwassenen kunnen zich moeilijk concentreren. Ze kunnen maar één opdracht tegelijk uitvoeren. Zonder een diepe concentratie krijgen ze inzicht noch overzicht, waardoor ze andere afleiding zoeken. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en onzeker. Door hun overgevoeligheid voelen ze zich anders en vaak onbegrepen.

ODD

Oppositional Defiant Disorder) Deze kinderen/volwassenen zijn ongehoorzaam, maken ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels. Ze hebben problemen in de sociale omgang met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten. De aandoening is te vergelijken met de antisociale gedragsstoornis (CD), maar de symptomen van ODD zijn over het algemeen iets milder van aard. Er is meestal geen sprake van het opzettelijk schade toebrengen aan andere personen en/of eigendommen van anderen.

PPD-nos

(Pervasive Devolopmental Disorder) bij kinderen
Deze kinderen/volwassenen vinden het moeilijk te begrijpen wat andere mensen voelen of denken. Zij krijgen op school en op het werk problemen op het gebied van de sociale omgang. Dit is vermoedelijk het gevolg van het niet goed kunnen verwerken van prikkels uit de omgeving. Deze kinderen kunnen moeilijk hun gedrag aanpassen wanneer een situatie daar om vraagt. Ook hebben zij vaak problemen met verbeelding, taal en nonverbale communicatie.

Geïnteresseerd geraakt, maak dan nu een afspraak

Afspraak maken