De Chakra’s vanaf de geboorte


De levensfases van de chakra’s zijn als volgt te omschrijven:


Het 1ste chakra, ook wel wortelchakra, begint bij de stuit en gaat door de benen naar de onderkant van de voeten. Dat is het aardingspunt. Dit is de basis waar je leven op gebouwd wordt. Dit chakra ontwikkelt zich in de levensfase van de geboorte tot pré-peuter, van 0 t/m 2,5 jaar. Dit is het fundament waar alle andere chakra’s op rusten. Het is het centrum van overleving en veiligheid waarin de geest een woonplaats heeft. De bijnieren zijn de bijbehorende hormoonproducerende klier.


Het 2de chakra, ook wel genoemd buikchakra of sacraal chakra, zit onder de navel en staat voor in verbinding kunnen komen met het onbevangen plezier. Het beïnvloedt het gevoel, de emoties en de seksualiteit. Het is het ‘ik’. Dit chakra ontwikkelt zich in de levensfase van pré-peuter tot kleuter, van 2,5 t/m 5½ jaar. De bijbehorende hormoonproducerende klier zit in de geslachtsorganen.


Het 3de chakra, ook wel genoemd zonnevlecht, is het krachtcentrum dat met de ego in contact staat en drijft op wilskracht, verlangen, ambitie en emotie. Het staat voor in actie komen om aan de buitenwereld te laten zien wie je bent. Het 3de chakra ontwikkelt zich in de levensfase van schoolkind van 5½ t/m 8 jaar. De hormoonproducerende klier hier is de pancreas, ook wel genoemd alvleesklier.


Het 4de chakra, het hartchakra heeft een samenwerking met het miltchakra. Het miltchakra dient als brug om uit je ego te stappen en je over te geven aan je hart. Het hartchakra vormt de verbinding tussen de vier onderste en de drie bovenste chakra’s. Dit chakra staat voor het ontwikkelen en manifesteren op emotioneel en spiritueel niveau. Hier zit de 4de dimensie; het volledig vanuit je hart leven, proberen balans te vinden tussen aarden en spirituele helderheid. Dit chakra staat voor onvoor-waardelijke liefde en mededogen met jezelf en anderen. Dit chakra ontwikkelt zich in de pré-pubertijd tot de echte pubertijd van 8 t/m 12 jaar. In deze levensfasen kunnen kinderen langer blijven hangen. De hormoonproducerende klier is thymus.


Het 5de chakra, ook wel keelchakra, is de verbinding tussen ons denken (bewustzijn) en ons voelen (onderbewustzijn). Het 5de chakra staat voor communicatie met de buitenwereld en ‘horen en gehoord worden’. Dit gaat door middel van uitingen van creativiteit en zelfexpressie. Het is het tonen van onze gevoelens door te zeggen wat er in ons leeft. De schildklier produceert hier de hormonen.


Het 6de chakra, ook wel voorhoofdchakra, noemen we ook wel het derde oog of geestesoog. Het is verbonden met alle zintuigen (voelen, horen, ruiken, proeven en zien vanuit het onderbewustzijn) en neemt onbewuste waarnemingen tot zich. De diepere inzichten en het ontwaken van intuïtie ontwikkelen zich tot eerlijke wijsheid, helderheid, visie en scherpzinnigheid. De hormoonproducerende klier is de hypofyse.

Het 7de chakra, zit boven op het hoofd als een witte violette lotusbloem. Het staat in contact met gedachten, denken en weten en heeft met zuiverheid en verlicht zijn te maken. Je bent in de hoogste staat van bewustzijn om dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Het ontwaken speelt een grote rol bij de te bereiken staat van innerlijke leegte, en je goed voelen. Angst speelt geen rol meer in je leven. Dit staat in verbinding met het 1ste chakra. De hormoonproducerende klier is de epifyse.

Geïnteresseerd geraakt, maak dan nu een afspraak

Afspraak maken