Bewustwording van je wijsheid en gaven.


Vanaf de jaren ’60 zijn er veel hooggevoelige en paranormale mensen geboren. Zij spannen zich nu in om het nieuwe Aquarius tijdperk in te luiden. Vanaf de geboorte zijn deze mensen al belast met bijzondere gaven en wijsheid. In deze nieuwe tijd is de invloed van het Aquariustijdperk extra sterk. Het onderbewustzijn bij deze mensen moet opgewaardeerd worden naar de 4 e en 5e dimensie en zelfs naar nog hogere dimensies. Zo komt er een betere verbinding met hen en de omgeving tot stand en kunnen ze hun gaven en wijsheid beter inzetten voor het grote doel.

Hoe doe je dat als er zoveel aardse herinneringen tussen staan?

Dit gebeurt door middel van een healing die de reiniging van de energetische verbindingen, de aura, chakra’s en meridianen herstelt. Oude trauma’s en blokkades worden verwijderd. De ziel, met al haar wijsheid, krijgt meer vrijheid en komt beter tot haar recht. De reiniging zorgt ervoor dat het hoofd, dat herhaaldelijk non-stop gedachten herhaal, eindelijk eens ‘leeg’ aanvoelt. Een betere verbinding met je “innerlijke zelfliefde” geeft je zelfvertrouwen. Zo groeit het onderbewustzijn naar bewustwording. Er komt een vrijere stroming in het onderbewustzijn en deze maakt beter contact met het bewustzijn. Het energetisch geheugen zit in onze bloedcellen, het DNA zit daar ook aan verbonden. Als de reiniging van je ziel op orde is, groeien de chakra’s. Na een energetische behandeling zijn de juiste voedingssupplementen nodig om het lichaam te ondersteunen.

 

De hogere auraringen die ondersteund worden door kleine chakraatjes

De eerste auraringen zijn de ‘gewone’ auraringen, die ieder gezond mens bezit. Hier gaan we in op de speciale gaven die mensen hebben met hogere auraringen (de achtste tot en met de twaalfde).

De achtste auraring en kleine chakraatjes, staat voor dromen. Je herinnert je je dromen. Soms duurt het wel twee á drie dagen voordat de betekenis van de dromen tot je door dringt.
De negende auraring en kleine chakraatjes, staat voor visioenen. Je krijgt visioenen tijdens je slaap, maar ook wel overdag. Tijdens een visioen wordt de omgeving vaag en ervaar je een heel andere levensvorm. Het is alsof je in een film staat. Je droomt ’s nachts met uittredingen (een kosmische wandeling wordt dit wel genoemd) en wordt dan bijzonder moe wakker.
De tiende auraring en kleine chakraatjes, staat voor contact maken met de Goden. Zij maken contact met jou die je eventuele taken willen geven omdat je krachtig geworden bent en die kracht daarvoor kan gebruiken.
De elfde auraring en kleine chakraatjes, staat voor je ziel die vrij komt. Dit geeft een heerlijk gevoel bij je borstbeen. Je voelt een vibratie die je de vrijheid geeft om te zijn wie je bent. Het zorgt ervoor dat je in alle vrijheid je passie kan en mag uitvoeren. Het is een groei die weer nieuwe inzichten gaat geven. Blijf jezelf!
De twaafde auraring en kleine chakraatjes, staat voor jezelf onvoorwaardelijk liefhebben op alle fronten. Je gaat er naar handelen en weet het goed te verwoorden. Je hoofd is neutraal en stil en aanschouwd de wereld zoals die is.


Waar hooggevoelige en paranormale mensen moeite mee hebben:

• Energetisch voelen, horen en zien ze meer dan gewone mensen.
• Ze hebben geleerd zich aan te passen en verbergen hun begaafdheid.
• Hun energetische ontwikkelingen zijn gestagneerd.
• Ze hebben geen grip meer op zichzelf, er ontbreekt iets.
• Ze hebben last van emoties die niet onder woorden te brengen zijn.
• Traumatische ervaringen die niet verwerkt zijn zitten hen dwars.
• Ze kunnen niet meer handelen vanuit hun innerlijk gevoel.
• Ze voelen zich eenzaam of hebben een buitengesloten gevoel wat niet uit te leggen is.
• Ze kunnen zich niet aansluiten bij familieleden, vriendenkring of omgeving.
• Ze hebben het gevoel dat de wereld op hen rust.
• Ze hebben vaak last van Lichamelijke klachten.
• Ze hebben een slechte concentratie door vermoeidheid en slecht slapen.
• Ze blijven doormalen in een negatieve spiraal.
• Ze geven af op mensen die ze lief zijn.
• Ze voelen zich niet meer thuis in hun eigen omgeving.

Deze mensen passen zichzelf teveel aan en zijn over het algemeen te dienstbaar aan anderen. De eigen taken doven langzaam uit en komen op de waakvlamstand. Dit is de overlevingsstand; er wordt puur op wilskracht geleefd, met als gevolg lichamelijke en geestelijke uitputting. Er wordt vervolgens automatisch een beroep gedaan op het vermogen van het hoofd, zenuwen, hormonen, klieren en organen. Ook op de aura,chakra’s en meridianen zetten je op zielsniveau klem. Het zenuwstelsel raakt overbelast. Lichaam en geest zoeken compensatie en raken de grip kwijt. Deze mensen komen klem te zitten door vermoeidheid, plannings- en slaapproblemen en concentratieverlies. Ze krijgen allerlei vage lichamelijke en geestelijke klachten die door artsen en psychologen niet te verklaren zijn.

Geïnteresseerd geraakt, maak dan nu een afspraak

Afspraak maken