We worden met een aura geboren

Ieder menselijk lichaam heeft een eigen magnetisch veld om zich heen. Dit magnetische veld noemen we “de aura”. Bij de geboorte bestaat de aura slechts uit één laag van lichtenergie, wit en lichtblauw (het Goddelijke licht). In de loop van ons leven wordt onze aura verder ontwikkeld door de levensfases van de chakra’s en komen er steeds meer lagen van lichtenergie om ons heen.

De invloeden van de elektromagnetische velden die gecreëerd worden door de personen in onze leefomgeving, woon- en werkplek zijn erg belangrijk. Ze laten onze aura uitdijen en inkrimpen wanneer onze omgeving verandert in respectievelijk gunstige of ongunstige zin.
De aura is de beschermlaag van lichtenergie die om ons lichaam zit. De kleuren van deze lichtlaag zijn te vergelijken met de kleuren van de regenboog. In de aura zijn veel herinneringen opgeslagen. Dit zijn positieve en negatieve ervaringen van dit leven en/of van vorige levens. Dit geheugen van de aura heeft een grote invloed op ons instinct, onze emoties en ons verstandelijk vermogen.

Reactie van het lichaam op prikkels

Ons zenuwstelsel brengt onze gewaarwordingen en mentale trillingen via uiterst kleine elektromagnetische impulsen naar de hersenen, waar deze worden omgezet in signalen, boodschappen, beelden, gevoelens en gedachten. Het lichaam reageert op adequate wijze op zijn omgeving. Als er teveel signalen van buiten komen, ontstaat er een overschot aan zenuwimpulsen. Dit overschot gaat naar de oppervlakte van de huid en wordt omgezet in persoonlijke gevoelens zoals blozen of kippenvel krijgen. Ook kan het leiden tot huilen, lachen en zuchten.
Het denkgedrag beïnvloedt het lichaam. Gedachten zijn krachten. Ze zetten allerlei chemische processen in gang. We moeten hierbij denken aan de chakra’s die de hormoonproducerende klieren besturen. Dit alles samen vormt iemands persoonlijkheid, het type dat wij denken te zijn. Lees ook begaafdheid en lichtwerker en uitleg neiuwe tijd.