Peuter / Kleuter

Van crèche/peuterspeelzaal tot kleuterschool
De vorming en opening van het 1ste chakra vindt plaats in de eerste tweeënhalf jaar van het leven van een kind. Dit 1ste chakra is het basischakra waar de rest van het leven op wordt gebouwd. Als de peuter opgroeit tot kleuter, komt er meer contact, gezellig samenzijn, samen spelen en samen delen. De vorming en opening van het 2de chakra (ontwikkeling tussen 2 ½ t/m 5 ½ jaar) is nu in volle gang. Het buik- of sacraal-chakra waar het “ik” wordt ontwikkeld, staat voor onbevangen plezier, gevoel en emotie. Het stagneren van deze levensfase richt zich vooral op de “ik-mijn” fase; het niet kunnen delen; het zich afzonderen van andere kinderen; het sociale gedrag niet op kunnen pakken en anderen overvleugelen (dominantie). Het niet uitvoeren van gevraagde opdrachtjes, het negeren van regels en het verzetten tegen of ongevoelig zijn voor correcties, kunnen een energieblokkade als oorzaak hebben. De energetische behandeling geeft inzicht in wat er zich in het hoofd van het kind afspeelt. Daarnaast wordt er vanuit orthomoleculair oogpunt gekeken naar de gezondheid.


De behandeling is geschikt voor kinderen met de volgende problemen:

• Slechte start tijdens de geboorte.
• Allergisch voor melk, brood, kleurstoffen.
• Last van huiduitslag/eczeem.
• Stoornissen van diverse aard, zoals boos blijven, pesten, veel huilen, bedplassen, hoofdpijn, buikpijn.
• Zich alleen voelen en zich afsluiten voor anderen, omdat ze niet onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt (o.a. gedachten, angsten, weinig zelfvertrouwen).
• Slecht slaappatroon, dromen die ze achtervolgen.
• Een slecht eetpatroon (te weinig kunnen eten vanwege stress).
• Snel uit balans zonder aanwijsbare oorzaak.
• Het moeilijk hebben op de crèche/peuterspeelzaal.
• Het op school moeilijk hebben en eenmaal thuis veel huilen.
• Snel uit balans en geen houding meer weten aan te nemen naar de buitenwereld toe.
• Moeite hebben met de overstap naar de basisschool.
• Kinderen met veel fantasie die zeggen dat ze andere dingen zien.
• Psychisch uit balans door een emotionele gebeurtenis.
• Hakkelen of stotteren.

Lees voor meer informatie ADHD, ADD, PDD-nos, ODD, ODD-CD.