De nieuwe tijd

Van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk
Het aardetijdperk is op 12 december 2012 gewisseld van Vissentijdperk naar Watermantijdperk. Daarmee zijn we van de 3de naar de 4de dimensie overgegaan. Het Vissentijdperk vertegenwoordigt ons ego, het Watermantijdperk staat voor liefde, mededogen en vrede. De 3de dimensie telt zeven chakra’s, de 4e dimensie maar liefst  dertien!
Trillingen en nieuwe lichtfrequenties   
De oeraarde, de mensen en de natuur ontvangen vanuit de kosmos momenteel veel nieuwe energietrillingen en lichtfrequenties. De inwerking hiervan uit zich in veel geweld door de natuur en door de mens. Dit is wereldwijd voelbaar en zichtbaar. De nieuwe energietrillingen zijn doordringend en subtiel en prikkelen de mensen in hun zielenbewustzijn. Er wordt een lange negatieve periode afgesloten. Deze moet omgezet worden in positiviteit. Deze verandering transformeert de mensheid tot wie ze werkelijk is. De kunst is om het hart open te stellen en je mee te laten voeren door je eigen kunnen. Het gaat om liefde willen delen, en vrede durven uitdragen.

Wat doet het met ons lichaam
De natuur neemt alles over. Zelfs ons DNA komt in een veranderingsfase. Het fysieke lichaam van veel mensen is nog steeds drager van oude DNA-codes, dat komt door energetische blokkades, een verzwakt immuunsysteem, stress, te weinig beweging en te weinig nachtrust. Ook allerlei chemische verontreinigingen als gevolg van kunstmatige voeding, industrie en electrosmog zijn hier van invloed. Niet voor niets ervaren veel zielen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de transformatie in het bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen naar het 13de chakra zijn te wijten aan hogere energiefrequenties die “botsen” met nog resterende lagere energiefrequenties in de lichamen. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder is te lezen welke chakra’s we hebben. De chakra’s werken samen met de auraringen.

Het 1ste chakra, het basis- of nierchakra (ontwikkeling van 0 t/m 2½ jaar).Bij een slechte functie nemen angst en onzekerheid toe. Het staat in contact met je 1ste auraring en is het automatisch en zelfstandig functioneren van het lichaam. Dit chakra is verbonden met bewustwording.

Het 2de chakra, het sacraalchakra (ontwikkeling van 2½ t/m 5½ jaar). Dit chakra heeft als enige een Yin en een Yangkant en regelt de totaalbalans in jezelf. Bij het slecht functioneren van Yin nemen stress, vrees en overbelasting toe.  Bij een slechte functie van Yang nemen somberheid, haat en depressiviteit toe. Deze 2de auraring vult zich met emoties, die hier opgeslagen blijven tot er een oplossing voor is gevonden.

Het 3de chakra, het plexus solaris chakra (ontwikkeling van 5½ t/m 8 jaar). Bij een slechte functie krijgen teveel zorgen, onvrede en terugkerende gedachten de overhand. De 3de auraring is het denken en uitvoeren. Hier spelen normen en waarden die je mee hebt gekregen in je jeugd een belangrijke rol. Deze periode wordt ondersteund door auraringen 1 en 2, in samenwerking met onze vierde auraring.

Het 4de chakra, het miltchakra (ontwikkeling van 5½ t/m 8 jaar). Bij een slechte functie krijgen onzekerheid, angst voor de toekomst en een hopeloos gevoel de overhand

Het 5de chakra, het hartchakra, staat in contact met de gevoelswereld. Een slechte functie veroorzaakt gevoelens van afwijzing, vernederd zijn, gekwetst zijn of liefdesverdriet.
Onze 4de auraring is liefde voor jezelf, voor anderen en voor het leven in het algemeen. Deze auraring is het tussenstation tussen het aardse en het spirituele leven. Hier worden denken vanuit het hoofd en voelen vanuit het hart één. Deze ring biedt bescherming aan auraringen 3, 2 en 1 en de kleur is meestal wit.

Het 6de chakra, het thymus-chakra, staat voor de psychen en stemmingen. Bij een slechte functie is men kwetsbaar, bedroefd, overgevoelig, en nemen frustraties toe.

Het 7de chakra, het keelchakra. Bij een slechte functie heeft men moeite met grenzen aangeven en op het juiste moment nee zeggen, en leidt dit tot besluiteloosheid, rusteloosheid, agressiviteit en ongeduld. Men vraagt hier om zekerheid en goedkeuring.

Het 8ste chakra, het kosmische chakra. Een storing zorgt voor teveel denken aan het verleden en de toekomst. Bij een slechte functie van dit chakra is er verdriet en zijn er depressies. Nodig zijn troost en begrip.

Het 9de chakra, het hypofyse-chakra. Bij een slechte functie heeft men last van verbittering, woede, schuldgevoel, zwartgalligheid, prikkelbaarheid en frustratie. De kunst is om problemen los te laten en te accepteren wat er is gebeurd.

Het 10de chakra, het epifyse-chakra (ook wel het derde oog of geestesoog genoemd). Bij een slechte functie kan starheid, rigiditeit, treurigheid, afhankelijkheid en perfectionisme een grote rol spelen. Voor een wederopbouw is loslaten, flexibiliteit en waardering zeer belangrijk.

Het 11de chakra, het kruinchakra. Bij een slechte functie kan men last hebben van boosheid, drift en het gevoel ongelukkig te zijn. Belangrijk is om weer blijdschap te hervinden en bewondering voor het leven.

Het 12de chakra, het transformatie-chakra, werkt samen met het 10de  chakra, het epifyse-chakra (het derde oog).

Het 13de chakra, het transmutatiechakra, werkt samen met het 1ste , het basis- of nierchakra.

Het 14de chakra staat voor je passie, voor waar je voor bent gekomen. Het staat voor voelen, denken en leven vanuit het hart en op die manier verbonden zijn met de ziel, de aarde en de hemel.