Middelbare schoolfase


Begin pubertijd:

In de pubertijd – die tegenwoordig al met 8 jaar kan beginnen – vindt de vorming en opening van het 4de chakra plaats. Het hartchakra staat voor onvoorwaardelijke liefde en mededogen met jezelf en anderen en in het reine komen met jezelf, blokkades o
ntgrendelen en inzicht krijgen in wie je werkelijk bent. In de levensfases van nul tot acht jaar worden er in het hartchakra goede en minder goede emoties opgeslagen. Het 4de chakra wordt gebouwd op het 1ste, 2de en 3de chakra en hoort samen te werken met het 5de, 6de, en 7de chakra. Dit zijn de spirituele chakra’s waar onze intuïtie aan gekoppeld zit.
Bij het begin van de pubertijd ondergaan kinderen een lichamelijke en geestelijke verandering. Ze ontwikkelen zich tot jongvolwassenen waardoor ze oorzaak en gevolg niet altijd goed inschatten. Hormonen spelen hierin een grote rol. Door hun gedrag maken kinderen duidelijk wat er in hen omgaat. Ze krijgen andere inzichten en maken daarom nieuwe keuzes. Ook zijn ze nog niet vaardig genoeg om onder woorden te brengen wat ze voelen. Dit levert doorgaans veel irritatie op bij kind en ouders. In veel gevallen is er al een vroegtijdige disbalans, waardoor het extra lastig is om het hartchakra te openen.
Er is op deze leeftijd soms een drempel om een energetische behandeling te ondergaan. Deze pubers hebben de energieondersteuning echter heel hard nodig, omdat in deze leeftijdsfase een nieuwe balans wordt aangebracht in het bewustzijn en het onderbewustzijn.

De energetische behandeling voor pubers is nuttig bij:

  • Intens verdriet, zwaarmoedigheid en depressies.
  • Psychische problemen.
  • Weinig tot geen zelfvertrouwen.
  • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn.
  • Allergieën, huiduitslag/eczeem.
  • Kinderen met stoornissen van diverse aard o.a. ADHD, ADD, PDD-nos,ODD,ODD-CD.