Lichtwerkers

Lichtwerkers staan voor liefde en vrede. Hun taak is het ‘bewaken van het licht’. Deze oeroude wijze zielen leefden in het Lemurische- en het Atlantistijdperk, in de ontstaansperiode van de aarde. Lichtwerkers zijn zichzelf kwijtgeraakt door de verandering van de aarde en verkeerde intenties van de mensheid. Lichtwerkers ontwaken op dit moment, want er vindt op aarde een zware transformatie plaats van donker (oorlog) naar licht (vrede). Aan die innerlijke oproep waar tijdenlang niet aan kon worden gewerkt, wordt nu gehoor gegeven. De lichtwerkers ontwaken en kunnen hun oorspronkelijke taak hervatten.


De gevoelens van een lichtwerker die ontwaakt

Gevoelens van eenzaamheid komen lichtwerkers bekend voor. Ze voelen zich vaak anders dan andere mensen. Daarnaast kunnen ze totaal niet tegen onrecht, machtsposities, onderdrukking en dominantie. Ze voelen zich vaak 'verdwaald' en weten niet waar ze naar op zoek zijn. Het verdoven van de diepe pijn is voor sommigen de enige uitweg om het leven op aarde vol te houden. Hier ligt het gevaar van verslavingen op de loer. Lichtwerkers zijn mensen die dagelijks de nodige bagage met zich meedragen. Al hun bewuste levenservaringen laten hun onderbewustzijn, die de kennis van hun ziel draagt, langzaam ontwaken. Maar kan hun onderbewustzijn dat goed aangeven of raken ze erin verstrikt? De lichtwerkers-in-wording moeten eerst zichzelf helen door in contact te komen met zichzelf. Pas hierna kunnen ze in hun kracht komen te staan. Ik kan hen helpen bij dat ontwakingsproces.

De afstemming van een lichtwerker
Een lichtwerker die in zijn kracht staat, benadert alles vanuit de natuurlijke aanleg van de oeraarde en de kosmos. Alles in, op, om en boven de aarde bestaat uit oerklanken, energieën, licht, trillingen, klanken/ tonen, kleuren en frequenties. Een lichtwerker kan dit alles ontcijferen en opwaarderen naar een hoger niveau. De oude krachten krijgen een andere uitstraling van lichtenergie waardoor er een nieuwe aantrekkingskracht ontstaat. Lichtwerkers brengen balans aan en werken vanuit hun ziel, die afhankelijk is van de goede conditie en ontwikkelingsstatus van de chakra’s, meridianen, aura en de balans van Yin en Yang.

Lees ook uitleg van de nieuwe tijd en begaafdheid.