Begaafdheid

Waar zit begaafdheid nou in?
De moeilijkste ontwikkeling is als je als ‘ziener’ (helderziende) geboren worden. Dat betekent dat je de gewone zintuigen nog helemaal moeten ontwikkelen na de geboorte. Dat is een heel zware opgave. De zintuigen van het onderbewustzijn en tegelijkertijd het bewustzijn groeien mee met de levensontwikkeling. Deze kan stagneren doordat goede begeleiding (van ouders en omgeving) ontbreekt. Tijdens je ontwikkeling wordt alles tegelijk geprikkeld. Je computer is er wel (het lichaam), maar het computerprogramma is niet compleet.


Er zijn kinderen en volwassenen die een begaafdheid bezitten in spirituele zin, die zich uit in extra voelen, horen, ruiken, proeven en/of helderziendheid. Ik noem dit ‘factor 5’. We kunnen dit ook intuïtie noemen. Deze kinderen kondigen ‘de nieuwe tijd’ aan en helpen ouders, broers en zussen met deze nieuwe tijd. Hun gave is een energetische erfenis van vaders- of moederskant. Deze gave komt rechtstreeks van de (groot)ouders, of van meer generaties terug (de voorouders). Het is de ziel die zorgt voor het vermogen tot een ander (spiritueel) inzicht in het dagelijks leven.

Deze kinderen moeten – in tegenstelling tot de ‘gewone kinderen’- meer ontwikkelen. Dit betekent een extra inspanning bij het opgroeien. Ieder heeft in zijn lichaam zeven chakra’s (‘energiecentrales’) die verbonden zitten aan onze klieren. Ze horen bij de menselijke ontwikkeling die in contact staat met de aarde, de mens en de hemel. Deze kinderen moeten 13 chakra’s ontwikkelen die verbonden zijn met de organen, klieren en hun onderbewustzijn-intuïtie. Ze zijn dan ook zeer kwetsbaar want ze leven en werken  vanuit hun hart.

Karakter
Kinderen met extra intuïtie zijn zo puur en direct dat ze in staat zijn tot het doen van voorspellingen. Dit wordt niet altijd geaccepteerd. Deze kinderen hebben iets aparts over zich, wat in hun dagelijkse doen-en-laten een belasting voor hen en hun omgeving vormt. Als je met een gave geboren wordt, is het moeilijk om emoties en prikkels te verwerken. Vaak hebben deze kinderen ADHD, ADD of PDD-NOS of psychische problemen. Door onbegrip van de buitenwereld/familie kan hun hartchakra geschaad worden. Het in de knoop liggen met zichzelf is een veel voorkomend uitvloeisel. Dit uit zich in kwetsbaarheid, angsten, neerslachtigheid en onbegrip. Deze kinderen kunnen onsamenhangende verhalen vertellen en houden er soms rare gewoontes en handelingen op na.