Basisschoolfase vanaf groep 3

Nieuwe ontwikkeling

De vorming en opening van het 3de chakra vindt plaats tussen 5 ½ t/m 8 jaar. Het 3de chakra, de zonnevlecht, drijft op wilskracht, verlangen, ambitie en emotie. Het 1ste en 2de chakra horen dan ook samen te werken met het 3de chakra.
Op de basisschool zie je in groep 3 vaak veranderingen bij je kind. Er komt een nieuw leerproces op gang en in veel gevallen een nieuwe groepssamenstelling. Er wordt een andere inzet van de kinderen verwacht. Zelfvertrouwen speelt een cruciale rol, want de kinderen merken dat de lat hoger wordt gelegd door hen zelf en de ouders. Sommige kinderen moeten letterlijk vechten voor hun nieuwe plekje. Dit kan zich uiten in pesten of gepest worden. Deze kinderen vertonen resp. een patroon van macht hebben en zich onmachtig voelen.
Een energetische behandeling kan dit patroon keren en structuur aanbrengen. De kinderen leren zichzelf zo beter te begrijpen. Ze krijgen een verbeterde energiehuishouding, waardoor ze optimaal kunnen presteren. Bovendien verandert hun kijk op het leven en gaan zij nieuwe doelen en grenzen stellen. Ze zijn beter opgewassen tegen de buitenwereld, die ze daarvoor als beangstigend hebben ervaren en waardoor zij zich onbegrepen voelden. Als ouder ben je aanwezig bij de behandeling en krijg je – door mijn uitleg – meer inzicht in wat er in je kind omgaat.

Kinderen met de volgende problemen kunnen baat hebben bij de behandeling:

 • Het op school moeilijk hebben en eenmaal thuis veel huilen.
 • Zich alleen voelen en zich afsluiten voor anderen, omdat ze niet onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt (o.a. gedachten, angsten, weinig zelfvertrouwen).
 • Hoofdpijn, buikpijn of bedplassen.
 • Hakkelen of stotteren en zich ervoor schamen.
 • Snel uit balans en geen houding meer weten aan te nemen naar de buitenwereld toe.
 • Psychisch uit balans door een emotionele gebeurtenis.
 • Slecht slaappatroon, dromen die ze achtervolgen.
 • Een slecht eetpatroon (te weinig kunnen eten vanwege stress).
 • Allergieën, huiduitslag/eczeem.
 • Kinderen met veel fantasie die zeggen dat ze andere dingen zien.
 • Kinderen met stoornissen van diverse aard o.a. ADHD, ADD, PDD-nos, ODD, ODD-CD.