ADHD/ADD/PDD-nos/ODD/ODD-CD

ADHD en aanverwante stoornissen zijn niet te beschouwen als ziektes, maar als verzamelingen eigenschappen en neigingen die bepalen hoe iemand in het leven staat. Kinderen met deze eigenschappen en neigingen nemen gebeurtenissen op een andere manier waar, en verwerken hun kennis op een andere manier. Deze kinderen zijn zeer gevoelig tot overgevoelig omdat ze een andere aandacht en concentratie hebben. Hun hoge gevoeligheid is een begaafdheid die gezeteld zit in hun “onderbewustzijn” (Yin). Dit Yin draait bij hen ‘overuren’ om de extra prikkels te verwerken. Hun “bewustzijn” (Yang) moet echter ook veel doen in deze samenleving. Het gevolg is dat van deze kinderen teveel gevergd wordt, wat vaak op sociaal gebied te merken is. Heel belangrijk is dat de gezondheid van deze kinderen optimaal blijft. Stress, slecht slapen en verkeerd eten zijn funest. Noodzakelijk zijn voldoende mogelijkheden voor sport en ontspanning gedurende de dag.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Deze kinderen zijn erg aanwezig. Ze hebben veel energie en springen van de hak op de tak. Ze zijn snel afgeleid, waardoor er een tekort aan concentratie ontstaat. Hun hoofd filtert de binnenkomende informatie niet goed, hierdoor raken ze overprikkeld. Ze uiten dit in bewegingen met impulsieve (re)acties op momenten dat het niet verwacht wordt of zelfs ongepast kan zijn. De omgeving kan een bepaalde aanleg versterken of juist afzwakken. De eerste symptomen van ADHD worden vaak duidelijk wanneer een kind drie, vier jaar is. Het energieke gedrag van het kind wordt dan nog getolereerd, maar in de hogere klassen van de basisschool is dit problematischer. Normaal verminderen de symptomen als de ADHD-jongere volwassen wordt, maar het zwakke aandachts- en organisatievermogen blijft vaak voor problemen zorgen.

ADD (Attention Deficit Disorder)

Deze kinderen zitten vol fantasie en gedachten, waardoor ze heel snel afgeleid zijn. Ze kunnen maar één opdracht tegelijk uitvoeren. Door hun concentratieproblemen, vergeetachtigheid en dromerige aanwezigheid kunnen zij teruggetrokken en afwezig overkomen. Deze kinderen hebben moeite met op tijd komen, raken vaak hun spullen kwijt en vergeten hun afspraken. Door de chaos in hun hoofd lijden ze bovendien aan hevige stemmingswisselingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en onzeker en kunnen zij moeilijk omgaan met emoties. Door hun overgevoeligheid voelen ze zich vaak anders en onbegrepen. Ze maken een rommeltje van hun kamer en de leefruimten die ze delen met andere huisgenoten. Er is geen onwil, maar onvermogen om op te ruimen. Slaapstoornissen, angststoornissen en depressies komen eveneens voor. Deze kinderen vragen doorgaans veel negatieve aandacht en bevestiging van hun ouders.

PDD-nos (Pervasive Developmental Disorder -not otherwise specified)

PDD-nos is een restcategorie van autismespectrumstoornissen (ASS), daaronder vallen syndroom van Asperger en klassiek autisme. Deze kinderen vinden het moeilijk te begrijpen wat andere mensen voelen of denken. Ze maken weinig gebruik van oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding en andere non-verbale signalen. Zij kunnen tijdens hun ontwikkeling op het gebied van school en studie een trage taalontwikkeling hebben en een eenzijdige belangstelling tonen. In het dagelijks leven ontwikkelen zij een tekort in de sociale omgang door fanatiek vast te houden aan bepaalde routines. De problemen die ervaren worden, lijken vooral een gevolg van het niet goed kunnen verwerken van informatie en prikkels. Dit kan zich uiten in koppigheid en drift (ingegeven door angst). Deze kinderen kunnen moeilijk hun gedrag aanpassen wanneer een situatie daar om vraagt. Ze hebben daarnaast vaak een onhandige, stijve motoriek.

ODD (Oppositional Defiant Disorder)

Deze kinderen zijn ongehoorzaam, maken ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels. Het zijn prikkelbare driftkikkers. Ze voelen zich altijd aangevallen en ergeren zich aan alles en iedereen. Doorgaans geven ze anderen de schuld van hun eigen fouten. Ze hebben problemen in de sociale omgang met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten. Ze verzetten zich overal tegen, maar gedragen zich niet gewelddadig. Er is meestal geen sprake van het opzettelijk schade toebrengen aan andere personen en/of eigendommen van anderen. ODD-CD ( Oppositional Defiant Disorder-Conduct Disorders) heeft veel overeenkomsten met de antisociale gedragsstoornis (CD). Kinderen met ODD-CD hebben geen boodschap aan de gevoelens van andere mensen, omdat ze zich heel moeilijk in een ander kunnen verplaatsen. Ze pesten en intimideren. Ze spijbelen en lopen weg van huis. Ze doen anderen pijn, mishandelen mensen en dieren en maken spullen expres stuk. ODD en ODD-CD gaan vaak gepaard met andere problemen, zoals ADHD/ADD (hyperactiviteit met aandachtstekort), stemmingsstoornissen, leerproblemen en verslaving. Bij jongens komen gedragsstoornissen vaker voor dan bij meisjes. Bij deze kinderen – waarbij het al in het foetusstadium mis kan zijn gegaan – is het wijsheid om zo snel mogelijk een energetische behandeling te starten, om erger te voorkomen.

Via de Energetische- & Orthomoleculaire geneeswijze pak ik de volgende oorzaken aan:

  • Interne blokkades op het gebied van meridianen en chakra’s.
  •  Tekorten op het gebied van vitamines, mineralen en vetzuren.
  •  Emotionele problemen.
  •  Electrosmogbelasting.
  • Voedselovergevoeligheden.
  •  Voedingspatroon.