De 5 elementen

De 5-elementenleer is een ziekteleer die zich bezighoudt met de 5 elementen die zich in het lichaam bevinden, te weten hout, aarde, metaal, water en vuur. Elk element is verbonden met twee organen: hout aan lever en gal, aarde aan milt/pancras en maag, metaal aan longen en dikke darm, water aan nieren en blaas, vuur aan hart en dunne darm. Dit laatste element is tevens verbonden met twee hormooncirculaties, te weten de kringloop en de drieverwarmer. Ieder orgaan heeft een meridiaan links en rechts van het lichaam. Deze orgaanmeridianen geven iedere dag gedurende twee uur lang een verhoogde levenskrachtenergie (Qi) af. Dit wordt aangestuurd door de ingebouwde biologische klok. De tijden zijn als volgt: Longen 03-05 uur, Dikke darm 05-07, Maag 07-09, Milt 09-11, Hart 11-13, Dunne darm 13-15, Blaas 15-17, Nieren 17-19, hormonenkringloop 19-21, Drie-verwarmer 21-23, Gal 23-01, Lever 01-03 uur.

Overbelasting
Als een orgaan overbelast raakt door een virus, parasiet, bacterie, schimmel of een teveel aan vrije radicalen (vervuiling), gaat het betreffende orgaan minder goed functioneren. Hier reageren de andere organen op, die vervolgens uit balans kunnen raken. De orgaanmeridianen kunnen daarnaast geblokkeerd raken door te hard werken, te weinig nachtrust, slechte voedingspatronen, een ongeluk, shock, of een incident dat diepe indruk heeft gemaakt. Het lichaam geeft doorgaans op tijd signalen af, maar die worden wel genegeerd door drukte en stress. Als de blokkades blijven bestaan kan dat uiteindelijk leiden tot ziektes. Overbelasting van de elementen heeft verschillende oorzaken. Overbelasting van hout ontstaat door opgekropte woede. Dit stoort de organen lever/gal. Overbelasting van vuur ontstaat doordat vreugde op een of andere manier verstoord wordt. Dit heeft zijn weerslag op hart/dunne darm en kringloop/3verwarmer dat zijn de hormonen. Overbelasting van aarde ontstaat door teveel begrip voor anderen, waardoor je jezelf als het ware kwijtraakt. Dit leidt tot problemen van de milt-pancreas/maag. Bij een overbelasting van metaal verloopt het loslaten van emoties moeizaam. Dit beïnvloedt de organen longen/dikke darm. Overbelasting van water heeft te maken met langdurige en hevige angsten en emoties, die maar moeilijk onder woorden gebracht kunnen worden. Dit stoort de organen nieren/blaas.